Пробный урок
EN | RU
Названия стран и столиц на английском языке с транскрипцией

29

Окт 2015

Названия стран и столиц на английском языке с транскрипцией

Опубликовал admin.globarius.com в ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!


Названия стран и столиц на английском языке с транскрипцией

Country
Транскрипция
Страна
Capital city
Транскрипция
Столица
Abkhazia [æb'kɑːzɪə] Абхазия Sukhum(i) [su'huːm(ɪ)] Сухум(и)
Afghanistan [æfˌɡænɪˈstɑːn] Афганистан Kabul [ˈkɑːbʊl] Кабул
Albania [ælˈbeɪniə] Албания Tirana [tɪˈrɑːnə] Тирана
Algeria [ælˈdʒɪəriə] Алжир Algiers [ælˈdʒɪəz] Алжир
Argentina [ˌɑːdʒənˈtiːnə] Аргентина Buenos Aires [ˈbweɪnos ˈeriz] 
[ˌbwenəs'aɪrɪz]
Буэнос-Айрес
Armenia [ɑːˈmiːniə] Армения Yerevan [ˌjerɪˈvɑːn] Ереван
Australia [ɒˈstreɪliə] Австралия Canberra [ˈkænbərə] Канберра
Austria [ˈɒstriə] Австрия Vienna [vɪˈenə] Вена
Azerbaijan [ˌɑːzərbaɪˈdʒɑːn] Азербайджан Baku [ˈbækuː] Баку
Bahamas [bəˈhɑːməz] Багамские о-ва Nassau [ˈnæsɒ] Нассау
Bahrain [bɑːˈreɪn] Бахрейн Manama [ˈmænəmə] Манама
Bangladesh [ˌbæŋɡləˈdeʃ] Бангладеш Dacca [ˈdækə] Дакка
Belarus [belə'rus] Беларусь Minsk [mɪnsk] Минск
Belgium [ˈbeldʒəm] Бельгия Brussels [ˈbrʌsəlz] Брюссель
Bermuda Islands [bəˈmjuːdə ˈaɪləndz] Бермудские о-ва Hamilton [ˈhæmɪltən] Гамильтон
Bolivia [bəˈlɪvɪə] Боливия La Paz [lɑː ˈpɑːz] Ла-Пас
Brazil [brəˈzɪl] Бразилия Brasilia [brəˈzɪlɪə] Бразилиа
Bulgaria [bʌlˈɡeərɪə] Болгария Sofia [ˈsəʊfɪə] София
Burundi [bʊˈrʊndi] Бурунди Bujumbura [buːdʒəmˈbʊrə] Бужумбура
Cambodia [kæmˈbəʊdɪə] Камбоджа Pnompenh ['nɒm 'pen] Пномпень
Cameroon [ˌkæməˈruːn] Камерун Yaounde [͵jɑ:u:nʹdeı] Яунде
Canada [ˈkænədə] Канада Ottawa [ˈɒtəwə] Оттава
Chile [ˈtʃɪli] Чили Santiago [ˌsæntɪˈɑːɡəʊ] Сантьяго
China [ˈtʃaɪnə] Китай Beijing / Peking [ˌbeiˈdʒɪŋ /
[ˌpiːˈkɪŋ]
Пекин
Colombia [kəˈlɒmbɪə] Колумбия Bogota [ˌbɒɡəˈtɑː] Богота
Congo [ˈkɒŋɡəʊ] Конго Brazzaville [ˈbræzəˌvɪl] Браззавиль
Costa Rica [ˈkɒstə ˈriːkə] Коста-Рика San Jose [san ˌhoˈzeɪ] Сан-Хосе
Cuba [ˈkjuːbə] Куба Havana [həˈvænə] Гавана
Cyprus [ˈsaɪprəs] Кипр Nicosia [nɪkəˈsiːə] Никосия
Czech Republic [tʃek rɪˈpʌblɪk] Чехия Prague [prɑːɡ] Прага
Denmark [ˈdenmɑːk] Дания Copenhagen [ˌkəʊpənˈheɪɡən] Копенгаген
Dominican Republic [dəˈmɪnɪkən rɪˈpʌblɪk] Доминиканская Республика Santo Domingo [ˈsæntəʊ doˈmɪŋɡəʊ] Санто-Доминго
Ecuador [ˈekwədɔː] Эквадор Quito [ˈkiːtəʊ] Кито
Egypt [ˈiːdʒɪpt] Египет Cairo [ˈkaɪrəʊ] Каир
El Salvador [ˌel ˈniːnjəʊ ˈsælvədɔː] Сальвадор San Salvador [san ˈsælvədɔː] Сан-Сальвадор
Estonia [eˈstəʊniə] Эстония Tallinn ['tælɪn] [ˈtalɪn] Таллинн
Ethiopia [ˌiːθɪˈəʊpɪə] Эфиопия Addis Ababa [ˌædɪs'æbəbə] Аддис-Абеба
Finland [ˈfɪnlənd] Финляндия Helsinki [ˈhelsɪŋki] Хельсинки
France [frɑːns] Франция Paris [ˈpærɪs] Париж
Georgia [ˈdʒɔːdʒə] Грузия Tbilisi [ˌtəbɪˈliːsi] Тбилиси
Germany [ˈdʒɜːməni] Германия Berlin [bɜːˈlɪn] Берлин
Ghana [ˈɡɑːnə] Гана Accra [əˈkrɑː] Аккра
Gibraltar [dʒɪˈbrɔːltə] Гибралтар Gibraltar Town [dʒɪˈbrɔːltə taʊn] Гибралтар
Great Britain / United Kingdom [ˈɡreɪt ˈbrɪtən] 
[juːˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm]
Великобритания / Соединенное королевство London [ˈlʌndən] Лондон
Greece [ɡrɪs] Греция Athens [ˈæθɪnz] Афины
Guatemala [ˌɡwɑːtəˈmɑːlə] Гватемала Guatemala City [ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ˈsɪti] Гватемала
Guinea [ˈɡɪni] Гвинея Conakry [ˈkɒnəkri] Конакри
Haiti [ˈheɪti] Гаити Port-au-Prince [ˌpɔːtəʊˈprɪns] Порт-о-Пренс
Hawaii [həˈwaɪiː] Гавайи Honolulu [ˌhɑːnəˈluːluː] Гонолулу
Honduras [hɒnˈdjʊərəs] Гондурас Tegucigalpa [teɡuːsiˈɡælpə] Тегусигальпа
Hong Kong [hʊŋ kʰʊŋ] Гонконг Hong Kong [ˌhɒŋ 'kɒŋ] Гонконг
Hungary [ˈhʌŋɡr̩i] Венгрия Budapest [ˈbjuːdəpest] Будапешт
Iceland [ˈaɪslənd] Исландия Reykjavik [ˈreɪkjəvɪk] Рейкьявик
India [ˈɪndɪə] Индия New Delhi [njuː ˈdeli] Нью-Дели
Indonesia [ˌɪndəˈniːzɪə] Индонезия Jakarta [dʒəˈkɑːtə] Джакарта
Iran [ɪˈrɑːn] Иран Tehran [ˌteˈrɑːn] Тегеран
Iraq [ɪˈrɑːk] Ирак Baghdad [ˌbæɡˈdæd] Багдад
Ireland [ˈaɪələnd] Ирландия Dublin [ˈdʌblɪn] Дублин
Israel [ˈɪzreɪl] Израиль Jerusalem [dʒəˈruːsələm] Иерусалим
Italy [ˈɪtəli] Италия Rome [rəʊm] Рим
Ivory Coast [ˈaɪvəri kəʊst] Берег Слоновой Кости Abidjan [ˌæbiː'ʤɑːn] Абиджан
Jamaica [dʒəˈmeɪkə] Ямайка Kingston [ˈkɪŋstən] Кингстон
Japan [dʒəˈpæn] Япония Tokyo [ˈtəʊkjəʊ] Токио
Kazakhstan [ˌkɑːzakˈstɑːn] Казахстан Astana [æstæ'nɑː] 
[əˈstɑːnə]
Астана
Kenya [ˈkenjə] Кения Nairobi [naɪˈrəʊbi] Найроби
Kuwait [kʊˈweɪt] Кувейт Kuwait City [kʊˈweɪt ˈsɪti] Кувейт
Kyrgyzstan [ˈkɪrɡəˌstæn] Киргизия Bishkek [bɪʃ'kek] Бишкек
Latvia [ˈlætviə] Латвия Riga [ˈriːɡə] Рига
Lebanon [ˈlebənən] Ливан Beirut [ˌbeɪˈruːt] Бейрут
Liberia [laɪˈbɪərɪə] Либерия Monrovia [ˌmɑːnˈroviə] Монровия
Libya [ˈlɪbɪə] Ливия Tripoli [ˈtrɪpəli] Триполи
Lithuania [ˌlɪθəˈweɪniə] Литва Vilnius [ˈvɪlniəs] Вильнюс
Luxemburg [ˈlʌksəmbɜːɡ] Люксембург Luxemburg [ˈlʌksəmbɜːɡ] Люксембург
Madagascar [ˌmædəˈɡæskə] Мадагаскар Antananarivo [ˌantəˌnanəˈriːvəʊ] Антананариву
Malawi [məˈlɑːwi] Малави Lilongwe [lɪˈlɒŋweɪ] Лилонгве
Malaysia [məˈleɪzɪə] Малайзия Kuala Lumpur [ˈkwɑːlə ˌləmˈpʊr] Куала-Лумпур
Malta [ˈmɔːltə] Мальта Valletta [və'letə] (Ла-)Валлетта
Mexico [ˈmeksɪkəʊ] Мексика Mexico City [ˈmeksɪkəʊ ˈsɪti] Мехико
Moldova [ˌmolˈdovə] Молдавия Chisinau (Kishinev) [ˌkɪʃɪ'nəu] 
['kɪʃɪnɔf]
Кишинев
Monaco [ˈmɒnəkəʊ] Монако Monaco-Ville ['mɔnəkəu vɪl] Монако-Вилль
Mongolia [mɒŋˈɡəʊlɪə] Монголия Ulan Bator [ʊ'lɑːn 'bɑːtɔː] Улан-Батор
Morocco [məˈrɒkəʊ] Марокко Rabat [rabat] Рабат
Nepal [nɪ'pɔːl] Непал Kathmandu [ˌkatmanˈduː] Катманду
Netherlands / Holland [ˈneðələndz] 
[ˈhɒlənd]
Нидерланды / Голландия Amsterdam [ˈæmstədæm] Амстердам
New Zeland [ˌnjuː'ziːlənd] Новая Зеландия Wellington [ˈwelɪŋtən] Веллингтон
Nicaragua [ˌnɪkəˈræɡjʊə] Никарагуа Managua [məˈnɑːɡwə] Манагуа
Nigeria [naɪˈdʒɪərɪə] Нигерия Lagos [ˈleɪɡɒs] Лагос
North Korea [nɔːθ kəˈrɪə] Северная Корея Pyongyang [ˌpjɒŋˈjæŋ] Пхеньян
Norway [ˈnɔːweɪ] Норвегия Oslo [ˈɒzləʊ] Осло
Oman [əʊˈmɑːn] Оман Muscat [ˈmʌskæt] Мускат
Pakistan [ˌpɑːkɪˈstɑːn] Пакистан Islamabad [ˌɪsˈlæməbæd] Исламабад
Panama [ˈpænəmɑː] Панама Panama City [ˈpænəmɑːˈsɪti] Панама-Сити
Papua New Guinea [ˈpæpjʊə njuː ˈɡɪni] Папуа — Новая Гвинея Port Moresby [ˌpɔːtˈmɔːzbi] Порт-Морсби
Paraguay [ˈpærəɡwaɪ] Парагвай Asuncion [əˈsənʃən] Асунсьон
Peru [pəˈruː] Перу Lima [ˈliːmə] Лима
Philippines [ˈfɪlɪpiːnz] Филиппины Manila [məˈnɪlə] Манила
Poland [ˈpəʊlənd] Польша Warsaw [ˈwɔːsɔː] Варшава
Portugal [ˈpɔːtʃʊɡəl] Португалия Lisbon [ˈlɪzbən] Лиссабон
Puerto Rico [ˈpwerˌtəʊ ˈriːkəʊ] Пуэрто-Рико San Juan [san tɕyɛn] Сан-Хуан
Romania [rəˈmeɪnɪə] Румыния Bucharest [ˈbjuːkəˌrest] Бухарест
Russia [ˈrʌʃə] Россия Moscow [ˈmɒskəʊ] Москва
Rwanda [rʊˈændə] Руанда Kigali [kiˈɡɑːli] Кигали
Saudi Arabia [saudi əˈreɪbiə] Саудовская Аравия Riyadh [riˈæd] Эр-Рияд
Senegal [ˌsenɪˈɡɔːl] Сенегал Dakar [ˈdækə] Дакар
Sierra Leone [sɪˈeərə leone] Сьерра-Леоне Freetown [ˈfriːˌtɑːwn] Фритаун
Singapore [ˌsɪŋəˈpɔː] Сингапур Singapore City [ˌsɪŋəˈpɔː ˈsɪti] Сингапур
Slovakia [sˌloˈvɑːkiə] Словакия Bratislava [ˌbrætɪˈslɑːvə] Братислава
Slovenia [sˌloˈviːniə] Словения Ljubljana [ˌljuːblɪˈɑːnə] Любляна
South Africa [saʊθ ˈæfrɪkə] Южная Африка Pretoria [prɪˈtɔːrɪə] Претория
South Korea [saʊθ kəˈrɪə] Южная Корея Seoul [səʊl] Сеул
South Ossetia [saʊθ ˌɑːˈseʃjə] Южная Осетия Tskhinval(i) [tskɪnˈvɑːl(i)] Цхинвал(и)
Spain [speɪn] Испания Madrid [məˈdrɪd] Мадрид
Sri Lanka [ˈʃriː ˈlæŋkə] Шри-Ланка Colombo [kəˈlɒmbəʊ] Коломбо
Sudan [suːˈdɑːn] Судан Khartoum [ˌkɑːˈtuːm] Хартум
Sweden [ˈswiːdən] Швеция Stockholm [ˈstɒkhəʊm] Стокгольм
Switzerland [ˈswɪtsələnd] Швейцария Berne [ˈbɜːn] Берн
Syria [ˈsɪrɪə] Сирия Damascus [dəˈmæskəs] Дамаск
Taiwan [taɪˈwɑːn] Тайвань Taipei [ˌtaɪˈpeɪ] Тайбэй
Tajikistan [ˌtɑːˈdʒiːkəˌstæn] Таджикистан Dushanbe [duː'ʃænbə] Душанбе
Thailand [ˈtaɪlænd] Таиланд Bangkok [ˌbæŋˈkɒk] Бангкок
Togo [ˈtəʊɡəʊ] Того Lome ['ləumeɪ] Ломе
Tunisia [tjuːˈnɪzɪə] Тунис Tunis [ˈtjuːnɪs] Тунис
Turkey [ˈtɜːki] Турция Ankara ['æŋkərə] Анкара
Turkmenistan [ˌtərkˈmenəˌstæn] Туркменистан Ashgabat [ˌɑːʃgɑː'bɑːt] Ашхабад
Uganda [juːˈɡændə] Уганда Kampala [kəmˈpɑːlə] Кампала
Ukraine [juːˈkreɪn] Украина Kyiv (Kiev) [ˈkiːef] [ˈkɪjɪf] Киев
United Arab Emirates [juːˈnaɪtɪd ˈærəb eˈmɪəreɪts] Объединенные Арабские Эмираты Abu Dhabi [ˈæbuː ˈdɑːbi] Абу-Даби
United States of America / USA [juːˈnaɪtɪd steɪts əv əˈmerɪkə / 
ˌju:ˌesˈeɪ]
США Washington [ˈwɒʃɪŋtən] Вашингтон
Uruguay [ˈjʊərəɡwaɪ] Уругвай Montevideo [ˌmɒntɪvɪˈdeɪəʊ] Монтевидео
Uzbekistan [uːzˈbekəˌstæn] Узбекистан Tashkent [ˌtæʃˈkent] Ташкент
Venezuela [ˌvenɪˈzweɪlə] Венесуэла Caracas [kəˈrækəs] Каракас
Yemen [ˈjemən] Йемен Sana'a [sə'nɑː] Сана
Zaire [zɑːˈɪə] Заир Kinshasa [kɪnˈʃɑːsə] Киншаса
Zambia [ˈzæmbɪə] Замбия Lusaka [luːˈsɑːkə] Лусака
Zimbabwe [zɪmˈbɑːbwi] Зимбабве Harare [həˈrɑːi] Хараре


Все страны мира и их столицы на английском:


Государственные флаги 195 стран мира с указанием столиц:


Названия стран и народов на английском языке с транскрипцией

Country
Страна
Resident of the country
Транскрипция
Abkhazia Абхазия Abkhazian [æbkˈhɑːziən]
Afghanistan Афганистан Afghan [ˈæfɡæn]
Albania Албания Albanian [ælˈbeɪniən]
Algeria Алжир Algerian [ælˈdʒɪəriən]
Argentina Аргентина Argentinian [ˌɑːdʒənˈtɪniən]
Armenia Армения Armenian [ɑːˈmiːniən]
Australia Австралия Australian [ɒˈstreɪliən]
Austria Австрия Austrian [ˈɒstriən]
Azerbaijan Азербайджан Azerbaijani(an) [ˌɑːzərbaɪˈdʒɑːni æn]
Bahamas Багамские о-ва Bahamian [bəˈhɑːmɪən]
Bahrain Бахрейн    
Bangladesh Бангладеш    
Belarus Беларусь Belarussian  
Belgium Бельгия Belgian [ˈbeldʒən]
Bermuda Islands Бермудские о-ва Bermudian  
Bolivia Боливия Bolivian [bəˈlɪvɪən]
Brazil Бразилия Brazilian [brəˈzɪlɪən]
Bulgaria Болгария Bulgarian [bʌlˈɡeərɪən]
Burundi Бурунди    
Cambodia Камбоджа Cambodian [kæmˈbəʊdɪən]
Cameroon Камерун Cameroon [ˌkæməˈruːn]
Canada Канада Canadian [kəˈneɪdɪən]
Chile Чили Chilean [ˈtʃɪlɪən]
China Китай Chinese [tʃaɪˈniːz]
Colombia Колумбия Colombian [kəˈlɒmbɪən]
Congo Конго Congolese [ˌkɒŋɡəˈliːz]
Costa Rica Коста-Рика Costa Rican [ˈkɒstə ˈriːkən]
Cuba Куба Cuban [ˈkjuːbən]
Cyprus Кипр Cypriot [ˈsɪprɪət]
Czech Republic Чехия Czech [tʃek]
Denmark Дания Dane [deɪn]
Dominican Republic Доминиканская Республика Dominican [dəˈmɪnɪkən]
Ecuador Эквадор Ecuadorian [ˌekwəˈdɔːrɪən]
Egypt Египет Egyptian [ɪˈdʒɪpʃən]
El Salvador Сальвадор Salvadoran [ˈsælvəˌdɔːən]
Estonia Эстония Estonian [eˈstəʊniən]
Ethiopia Эфиопия Ethiopean  
Finland Финляндия Finn [fɪn]
France Франция Frenchman [ˈfrentʃmən]
Georgia Грузия Georgian [ˈdʒɔːdʒjən]
Germany Германия German [ˈdʒɜːmən]
Ghana Гана Ghanaian [ɡɑːˈneɪən]
Gibraltar Гибралтар Gibraltarian [ˌdʒɪbrɔːlˈteərɪən]
Great Britain / United Kingdom Великобритания / Соединенное королевство British / Briton [ˈbrɪtɪʃ / ˈbrɪtən]
Greece Греция Greek [ɡriːk]
Guatemala Гватемала Guatemalan [ˌɡwɑːtəˈmɑːlən]
Guinea Гвинея Guinean [ˈɡɪnɪən]
Haiti Гаити Haitian [ˈheɪʃən]
Hawaii Гавайи Hawaiian [həˌwaɪən ˈʃɜːt]
Honduras Гондурас Honduran [hɒnˈdjʊərən]
Hong Kong Гонконг    
Hungary Венгрия Hungarian [ˌhʌŋˈɡeərɪən]
Iceland Исландия Icelander [ˈaɪsləndə]
India Индия Indian [ˈɪndɪən]
Indonesia Индонезия Indonesian [ˌɪndəˈniːzɪən]
Iran Иран Iranian [ɪˈreɪnɪən]
Iraq Ирак Iraqi [ɪˈrɑːki]
Ireland Ирландия Irish(man) [ˈaɪrɪʃ mæn]
Israel Израиль Israeli [ɪzˈreɪli]
Italy Италия Italian [ɪˈtæljən]
Ivory Coast Берег Слоновой Кости    
Jamaica Ямайка Jamaican [dʒəˈmeɪkən]
Japan Япония Japanese [ˌdʒæpəˈniːz]
Kazakhstan Казахстан Kazakh [ˈkæzæk]
Kenya Кения Kenyan [ˈkenjən]
Kuwait Кувейт Kuwaiti [kʊˈweɪti]
Kyrgyzstan Киргизия Kyrgyz  
Latvia Латвия Latvian [ˈlætviən]
Lebanon Ливан Lebanese [ˌlebəˈniːz]
Liberia Либерия Liberian [laɪˈbɪərɪən]
Libya Ливия Libian  
Lithuania Литва Lithuanian [ˌlɪθəˈweɪniən]
Luxemburg Люксембург Luxemburger [ˈlʌksəmbɜːɡə]
Madagascar Мадагаскар Madagascan [ˌmædəˈɡæskən]
Malawi Малави    
Malaysia Малайзия Malayaian  
Malta Мальта Maltese [mɔːlˈtiːz]
Mexico Мексика Mexican [ˈmeksɪkən]
Moldova Молдавия Moldovan [ˌmoldoˈvɑːn]
Monaco Монако Monegasque [ˌmɒnəˈɡæsk]
Mongolia Монголия Mongol [ˈmɒŋɡəl]
Morocco Марокко Moroccan [məˈrɒkən]
Nepal Непал Nepali [nɪˈpɔːli]
Netherlands / Holland Нидерланды / Голландия Netherlander/ Hollander [ˈneðələndə] [ˈhɒləndə]
New Zeland Новая Зеландия New Zelander  
Nicaragua Никарагуа Nicaraguan [ˌnɪkəˈræɡjʊən]
Nigeria Нигерия Nigerian [naɪˈdʒɪərɪən]
North Korea Северная Корея North Korean [nɔːθ kəˈrɪən]
Norway Норвегия Norwegian [nɔːˈwiːdʒən]
Oman Оман Omani [əʊˈmɑːni]
Pakistan Пакистан Pakistani [ˌpɑːkɪˈstɑːni]
Panama Панама Panamanian [ˌpænəˈmeɪnɪən]
Papua New Guinea Папуа — Новая Гвинея Papuan [ˈpæpjʊən]
Paraguay Парагвай Paraguayan [ˌpærəˈɡwaɪən]
Peru Перу Peruvian [pəˈrʊvɪən]
Philippines Филиппины Philippian  
Poland Польша Pole [pəʊl]
Portugal Португалия Portuguese [ˌpɔːtʃʊˈɡiːz]
Puerto Rico Пуэрто-Рико Puerto Rican [ˈpwerˌtəʊ ˈriːkən]
Romania Румыния Romanian [rəˈmeɪnɪən]
Russia Россия Russian [ˈrʌʃən]
Rwanda Руанда    
Saudi Arabia Саудовская Аравия Saudi Arabian [saudi əˈreɪbiən]
Senegal Сенегал Senegalese [ˌsenɪɡəˈliːz]
Sierra Leone Сьерра-Леоне Sierra Leonean  
Singapore Сингапур Singaporean [ˌsɪŋəˈpɔːrɪən]
Slovakia Словакия Slovak [ˈsləʊvæk]
Slovenia Словения Slovene [sˌloˈviːn]
South Africa Южная Африка South African [saʊθ ˈæfrɪkən]
South Korea Южная Корея South Korean [saʊθ kəˈrɪən]
South Ossetia Южная Осетия South Ossetian [saʊθ ˌɑːˈseʃjən]
Spain Испания Spaniard [ˈspænɪəd]
Sri Lanka Шри-Ланка    
Sudan Судан Sudanese [ˌsuːdəˈniːz]
Sweden Швеция Swede [swiːd]
Switzerland Швейцария Swiss [swɪs]
Syria Сирия Syrian [ˈsɪrɪən]
Taiwan Тайвань Taiwanese [ˌtaɪwəˈniːz]
Tajikistan Таджикистан Tajik [ˈtɑːdʒɪk]
Thailand Таиланд Thai / Thailander [taɪ]
Togo Того Togolander  
Tunisia Тунис Tunisian [tjuːˈnɪzɪən]
Turkey Турция Turk [tɜːk]
Turkmenistan Туркменистан Turkman [ˈtɜːkmən]
Uganda Уганда Ugandan [juːˈɡændən]
Ukraine Украина Ukrainian [juːˈkreɪniən]
United Arab Emirates Объединенные Арабские Эмираты    
United States of America / USA США American [əˈmerɪkən]
Uruguay Уругвай Uruguayan [ˌjʊərəˈɡwaɪən]
Uzbekistan Узбекистан Uzbek [ˈuːzbek]
Venezuela Венесуэла Venezuelan [ˌvenɪˈzweɪlən]
Yemen Йемен Yemenite [ˈjemənaɪt]
Zaire Заир    
Zambia Замбия    
Zimbabwe Зимбабве    


Выбирите социальную сеть, в которой бы вы хотели рассказать о этой странице

КОММЕНТАРИИ
79/2e/792e94d63c643ec6c985091832b9bcde.html